MİSYON VE VİZYON

 MİSYONUMUZ

Dünyanın ve insanlığın ihtiyaç duyduğu erdemli işadamlarını yetiştirmek, üyelerini en doğru hedefe ulaştırma gayreti içinde olmak, ticari ve etik değerleri muhafaza edip, bu kazanımları gelecek kuşaklara kesintisiz aktarmak, insan haklarına saygılı, inançlı, azimli, kararlı, çevreye duyarlı, adaletli, tutarlı, dürüst, emin, fedakâr ve vefakâr işadamlarını bir araya getirmek,

Evrensellik düşüncesini ön planda tutarak teknolojik ve bilimsel çalışmalardan istifade etmek, meşruiyet çerçevesinde her sahadaki yeniliklere ve gelişmelere açık olmak,

Üyelerimizi ulusal ve uluslar arası iş imkânlarından haberdar edip ticari çevrelerini geliştirmek, kaynaklarımızı paylaşımcılık esası içinde, toplumun ve üyelerimizin ihtiyaç duyduğu alanlara aktarmak,

Üyelerimiz arasındaki sosyal ilişkileri kuvvetlendirip, ekonomik işbirliklerini ve iş hacimlerini arttırmak, böylece global ve yerel ekonomide rekabet üstünlüğü kazandırıp ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak,

Müteşebbis insanların iş hayatına girmelerini cesaretlendirip, birlik ve beraberlikten güç doğar ilkesi ile ortak aklı, nitelikli insan gücünü, fikir ve sermayeyi bir araya getirerek toplam verimliliği arttırmak, yetişmiş insan israfını önlemek,

Üyelerimizin maddi ve manevi değerlerini yükselterek, çağdaş, kültürlü, kaliteden ödün vermeyen, çalışkan, üretken, bilgili, moral ve motivasyonu yüksek bir toplum oluşumunu sağlamak,

Erdemi ve insani değerleri esas alarak, daima haklının yanında yer almak ve her türlü haksızlığın karşısında durmaktır.

 

 

VİZYONUMUZ
Bütün çağları kuşatacak ilke ve erdemle donatılmış, öz değerlerine samimiyetle bağlı, ahlakı güzel, adaleti tam, güvenilir, katılımcı, gelişime açık, yenilikçi ve profesyonel iş adamları yetiştirmek, insanlığa ve tüm kâinata olan sorumluluklarını yerine getirmelerinde rehberlik etmek; sosyal eşitlik ve adalet anlayışının tesisinin ve sürekliliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yaparak ülkemizin gelişmişlik düzeyini ve ekonomik gücünü arttırıp müreffeh, mutlu ve huzurlu bir toplum inşasına katkıda bulunmak; insanlığa ışık tutabilecek onurlu hizmet insanlarına öncülük etmek ve bu konuda gelecek nesillere cihanşümul bir model ve çalışma örneği sunmaktır.